شمع های استوانه

 

شمع استوانه قطر 7 وطن           

 

 شمع استوانه قطر 6 وطن

 

شمع استوانه قطر 5 وطن

 

شمع استوانه قطر 4 وطن

شمع های استوانه وطن در چهار قطر (۷،۶،۵،۴) سانت ،بصورت ست ۳ تایی و ارتفاع (۹،۷،۵ سانتی ) می باشد

متن و عکس میزارید